La formació neix al CIM com una fase més per traslladar els coneixements adquirits a nivell teòric i personals dels diferents professionals, juntament amb la pràctica de la intervenció al llarg de més de 20 anys. Diferents universitats ens han reconegut com a centre formatiu per a les pràctiques dels seus Mestratges i postgraus en les disciplines de psicologia, logopèdia, psicopedagogia i en trastorns de l’aprenentatge.

Àmbits de formació

Tenim conveni amb les universitats i centres formatius més prestigiosos a nivell de Catalunya:

 • Universitat de Barcelona UB
 • Universitat Autònoma de Barcelona UAB
 • Universitat Blanquerna-ramón Llull
 • Institut d’Estudis Superiors de Psicologia (ISEP)

I a nivell nacional:

 • Universitat de Navarra UN
 • Universitat de valència UV

Realitzem formació per la les escoles en educació emocional, directament per els alumnes o formació a nivell de professorat i formació per a psicòlegs de diferents àrees del treball en psicologia clínica i logopèdia.


Curs pràctic d’avaluació i diagnòstic en psicologia infanto-juvenil

Una de les queixes més recurrents dels universitaris que cursen carreres relacionades amb el món de la psicologia i l’educació, és la poca formació pràctica que acaben rebent durant els seus estudis. Aquest fet comporta que els nous professionals no es sentin suficientment capaços com per afrontar els reptes que suposa la pràctica clínica, condicionant negativament el seu desenvolupament professional.

És per això que el CIM Centre de psicologia mèdica de Badalona posa en funcionament aquest nou curs amb l’objectiu de facilitar als estudiants i nous professionals de la psicologia l’adquisició de les competències necessàries en el procés d’avaluació psicològica dels trastorns més comuns.

Aquest nou curs, per tant, permet als seus estudiants la realització de pràctica clínica, que resulta indispensable per a la seva formació. S’ofereix un conjunt de 10 places de forma privada, per a estudiants o professionals que vulguin realitzar aquesta immersió.

OBJECTIUS

Els objectius d’aquest curs es resumeixen en:

 1. Conèixer el procés d’avaluació psicològica clínica
 2. Conèixer un protocol de primera entrevista i presenciar-ne una sessió
 3. Conèixer els principals testos d’avaluació psicològica
 4. Dissenyar un protocol d’avaluació adaptat al cas que es presenta
 5. Aprendre a passar els tests, corregir-los i interpretar-ne els resultats
 6. Realització d’un diagnòstic
 7. Aprendre a elaborar un informe clínic
 8. Elaboració d’un pla terapèutic en consonància amb els resultat
 9. Conèixer i presenciar la sessió devolutiva
 10. Recerca dels propis punts forts i punts febles

PROCEDIMENT

Aquest curs l’organitza el Centre de Psicologia Mèdica de Badalona (CIM) i té lloc en les seves instal·lacions. La duració total del curs pràctic és de 25 hores, 20 de les quals seran de tipus presencial i 5 de treball personal inter-sessions.

Donat el caràcter pràctic del curs, és necessari que l’estudiant tingui disponibilitat horària suficient per tal d’adaptar-se a les visites concertades amb les famílies. Tot i això, també es tindran en compte els horaris del estudiant per tal de consensuar les visites.


Formació en les pràctiques d’estudiants de Mestratges Universitaris

 • Formació en Psicologia Clínica: diagnòstic i psicoteràpia
 • Formació en Logopèdia: diagnòstic i intervenció
 • Formació específica en Trastorns de l’aprenentatge: diagnòstic i programa reeducatiu d’intervenció
 • Formació en Psicologia Forense
 • Formació en tallers d’educació emocional i de prevenció del bulliyng

 Cursos dirigits a psicòlegs i psicopedagogs

Cursos pràctics en psicodiagnòstic clínic

Cursos Pràctics en psicoteràpia (específics per els diferents trastorns)

Cursos pràctics en el diagnòstic en els problemes d’aprenentatge

Cursos pràctics d’intervenció en problemes d’aprenentatges

Curs de formació de formadors per tallers d’educació emocional.

Ir a la barra de herramientas