Al llarg de la nostra vida podem viure situacions que poden afectar a les nostres emocions, situant-nos en una dinàmica que ens fa patir i que no ens deixa gaudir el dia a dia. Aquestes emocions es fan difícils de gestionar i ens poden portar a patir desequilibris que si es tracten en els seus inicis generalment es ressolen i inclús ajuden a les persones a ser més fortes i ampliar les seves estratègies d’afrontament.

Què fem

La teràpia cognitivo-estratègica consisteix en detectar les distorsions interpretatives del món que em rodeja i que ens fan sentir malament i aprendre a canalitzar i gestionar les emocions que aquests ens generen.

Canviant els sistemes d’interpretar  la realitat modificarem l’impacte de les emocions i la nostra conducta. En aquest treball és molt important participació activa tan del terapeuta com del pacient. És necessària una interacció constant per tal de detectar aquests pensaments distorsionats, falses creences, formes errònies de gestió i afrontament per així anar introduint les pautes, estratègies amb l’objectiu que aquestes s’interioritzin i formin part de l’equipatge que em faciliti activar les diferents estratègies proposades.

Quan anar al psicòleg clínic

Quan les coses “no funcionen” Quan sentim que no som feliços, observem un canvi i no estem entenen el que està passant. La feina del psicòleg serà entendre la dinàmica que causa aquests problemes i la de generar-ne una de nova que en la que la persona trobi un equilibri emocional intern.

Davant de situacions vitals que generen un estrès i que requereixen un esforç d’adaptació L’afrontament de noves situacions a les nostres vides poden fer que les estratègies que fins al moment havien funcionat, deixin de fer-ho i el cos físic i/o psíquic expressin cert malestar. L’afrontament a partir d’un excés d’ansietat, inseguretat, por o tristor acaba passant factura i ho pot fer de diverses formes. És important detectar i atendre aquests malfuncionaments que ens fan patir, com en el naixement d’un infant, moments d’alteracions a nivell laboral, adopcions, separacions, intervencions quirúrgiques, malalties cròniques o al·lèrgies.


Dificultats i trastorns

 

Ir a la barra de herramientas