1. Identitat del titular de la present web
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular de www.cim-psicologia.com és Mercè Soler Soriano amb NIF 36570294H i amb número de col·legiada 9293 pel Copc de Catalunya, adreça c/ Arbres, 1-3, entresòl, 08912 Badalona i correu electrònic contacta@cim-psicologia.com.

2. Condicions generals d’ús d’aquest lloc web
L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d’“Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades a www.cim-psicologia.com al moment en què accedeixi a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir les presents condicions generals d’ús, en cadascuna de les ocasions en què es proposi accedir i si escau utilitzar els serveis prestats a través d’aquesta web, ja que aquestes poden patir modificacions.

2.1. Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés, navegació i ús de www.cim-psicologia.com així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

2.2. Condicions de accés i utilització dels serveis
• En tot moment, l’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present web, d’acord amb les presents condicions generals, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet.
• L’Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a CIM Centre de Psicologia Mèdica de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada.
• L’Usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquesta web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a la disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta web; realitzar accions a través dels serveis inclosos en aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial
CIM Centre de Psicologia Mèdica és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren www.cim-psicologia.com incloent la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.

En cap cas l’accés o navegació en www.cim-psicologia.com implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de CIM Centre de Psicologia Mèdica per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.cim-psicologia.com sense autorització expressa i per escrit de CIM Centre de Psicologia Mèdica constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

4. Règim de responsabilitat i garanties
CIM Centre de Psicologia Mèdica declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la web, així com l’absència de virus i components nocius, no obstant això, no pot fer-se responsable de:
• La continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.cim-psicologia.com
• L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer
• L’absència de virus i/o altres components nocius a www.cim-psicologia.com
• La inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’han adoptat, els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de www.cim-psicologia.com.

L’Usuari serà l’únic responsable davant tercers de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a www.cim-psicologia.com, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.
CIM Centre de Psicologia Mèdica es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a www.cim-psicologia.com amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin CIM Centre de Psicologia Mèdica publicarà al seu web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

Els enllaços a altres pàgines web que si escau existeixin a www.cim-psicologia.com poden portar-li a llocs web dels quals CIM Centre de Psicologia Mèdica no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar a l’Usuari d’altres fonts d’informació, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.
CIM Centre de Psicologia Mèdica no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència, no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

5. Durada i modificació
• CIM Centre de Psicologia Mèdica es reserva el dret a modificar, total o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en www.cim-psicologia.com. Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s’entendran com a vigents, les condicions generals que estiguin publicades al moment en el qual l’Usuari accedeixi a www.cim-psicologia.com pel que l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.
• Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, CIM Centre de Psicologia Mèdica podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, a qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna.

6. Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Les relacions establertes entre CIM Centre de Psicologia Mèdica i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur CIM Centre de Psicologia Mèdica i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Badalona.