El nostre equip de professionals

Un equip multidisciplinar per oferir sortida a les necessitats de la població infantil i adulta. Un treball conjunt en el qual poden intervenir més d’un expert per tal de realitzar el tractament més ràpid i eficient.