Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Psicomotricidad

  L’estimulació neurofuncional és una teràpia que va dirigida a tots els nens i nenes que presenten alguna disfunció, alguna asimetria o algun tipus de problemàtica en el procés de desenvolupament neurofuncional. Per mitjà de la teràpia es pretén arribar a una correcta simetria funcional indispensable per a un correcte desenvolupament i aprenentatge escolar.

  Com ho fem

  La teràpia s’estructura en una primera etapa, més curta, que és quan es duu a terme la detecció i el diagnòstic de la dificultat neurofuncional i segueix amb el tractament del pacient, que acostuma a tenir una durada de sis mesos aproximadament.

  Es tracta de dues sessions normalment on es du a terme l’observació de la conducta i els predominis corporals de l’infant per mitjà de: l’observació preventiva continuada dels pares i els mestres del comportament del nen tant a casa com a l’escola; i de l’exploració directa al centre on, per mitjà d’una exploració diagnòstica, es detecten les dominàncies i asimetries.

  Per mitjà  del moviment dels exercicis d’estimulació neurofuncional, s’aconsegueix l’activació cortical dels hemisferis cerebrals en els quals s’integra un reconeixement de l’esquema corporal, per arribar a desenvolupar una bona coordinació contralateral, un reconeixement espacial i de l’entorn. Això és necessari per entrar al procés de lateralització, i finalment un bon desenvolupament del llenguatge i de l’escriptura.

  La lateralitat

  La lateralitat és la conseqüència de la distribució de funcions que s’estableixen entre els dos hemisferis cerebrals. D’aquesta distribució depèn la utilització preferent d’un costat o l’altre del cos (dret o esquerre) per executar determinades respostes o accions.

  Quan s’inicia l’aprenentatge, sobretot l’escriptura i la lectura, el control i distribució d’aquestes funcions suposen un pas previ fonamental per adquirir i comprendre els símbols com les lletres i els números.

  Per tant tenir una bona lateralització és primordial per poder portar un desenvolupament de forma correcta: un ordre corporal, un bon coneixement de l’espai, una motricitat precisa i una bona lateralització, imprescindibles per desenvolupar un bon aprenentatge escolar.

  Quan anar al psicomotricista

  Quan hi ha dificultats en l’adquisició d’aprenentatges bàsics tant en la lectura com en l’escriptura, s’aprecien dificultats psicomotrius (dificultats en reflexos, en activitats manuals, ritme) o dificultats en l’automatització del coneixement dreta-esquerra.

  Millora les capacitats d’aprenentatge

  Lectura/escriptura

  Quan hi ha dificultats en l’automatització de la lectura, l’escriptura i el càlcul o si en nen llegeix molt lent i amb pauses, es perd sovint o s’aprecia falta de ritme.

  Orientació

  Quan s’observa desorientació espacial i temporal o no s’aprèn els dies de la setmana, mesos, estacions, etc.

  Matemàtiques

  Al detectar dificultats amb els conceptes bàsics matemàtics, com en la comprensió de la desena i la centena, confusió entre la suma, la resta o la multiplicació i la divisió.

  Lectura/escriptura

  Quan trobem inversions en la lectura i en l’escriptura de lletres i números.

  Dreta-esquerra

  O hi ha confusions dreta– esquerra, pocs reflexes i dificultat en la realització d’activitats manuals.

  Ritme

  Quan hi ha falta de ritme o problemes per seguir una melodia.