Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Psicologia juvenil

  La psicologia clínica infanto-juvenil vetlla per aconseguir un desenvolupament emocional equilibrat i harmònic en les diferents etapes vitals, per les quals van passant els nens fins arribar a la vida adulta. La psicologia pretén orientar i incidir en la conducta i les emocions per tal que l’infant, adolescent o jove pugui sentir-se segur, estimat i capaç.

  En el dia a dia, tots els nens es veuen immersos en situacions que poden generar por, ansietat o estrès. Tot i que la majoria tenen recursos per anar treballant aquestes emocions i seguir el curs evolutiu de forma natural, hi ha ocasions que la situació supera la capacitat adaptativa del noi, i és en aquest moment quan pot aparèixer una dificultat.

  Com treballem al CIM?

  La primera visita és una de les més importants ja que el psicòleg recollirà tota la informació necessària per conèixer el problema. Es valorarà  la dinàmica de la família i tot l’entorn del nen, a nivell escolar i social. A la primera visita s’aportaran tots els diagnòstics i informes anteriors que puguin tenir del nen, així com les proves que els pares o tutors considerin que puguin aportar informació significativa. El psicòleg anirà fent una entrevista de caire semiestructurat, en la qual les famílies  aniran explicant el problema de forma lliure i aniran de la mateixa manera responen a les preguntes del professional. En la majoria d’ocasions es donen pautes i estratègies  orientades a iniciar la millora de la situació.

  Un correcte diagnòstic ens permet comprendre i entendre la dinàmica interna i externa que està generant i mantenint el problema. Tanmateix comptem amb els tests i qüestionaris més actualitzats i específics. Proves cognitives, atencionals, conductuals, psico-socials, emocionals i adaptatives formen part del nostre ventall.

  No tots els nens avaluats obtenen un diagnòstic de trastorn clínic com un TDAH, trastorn d’aprenentatge, trastorn de la parla, trastorn d’ansietat, trastorn de conducta etc, però si que ens trobem simptomatologia subclínica que una intervenció específic ens permet, en la majoria d’ocasions, capgirar-la amb cap a l’estat saludable.

  A l’entrevista devolutiva es donaran els resultats del diagnòstic a la família i al nen (generalment per separat). En aquesta, se explicaran els factors causals y les variables que mantenen el problema així com la dinàmica de funcionament i el pla de tractament. Els resultats es recolliran en un informe per escrit i signat pel psicòleg o psicòloga que s’entregarà a la família. Tanmateix es donaran orientacions i eines per començar a treballar.

  Partint d’una orientació psicològica cognitivo-conductal, es treballa setmanalment amb el terapeuta seguint un tractament dinàmic i creat a mida segons les necessitats del nen.

  De forma mensual es constatarà si s’han assolit bé els objectius i es procedirà a donar l’alta al pacient.

  Què fem

  La nostra intervenció parteix d’un estudi detallat de les dificultats i de la situació – problema, és important entendre què està passant, com se sent el nen  i dissenyar un pla d’intervenció específic que sigui el més eficient possible i que porti a una solució real i duradora.

  A través d’orientacions als pares i/o d’intervenció terapèutica emocional amb el nen, donem estratègies a nivell conductual i cognitiu. Aquestes estratègies s’aniran incorporant per tal d’adoptar nous estils de comportament i de pensament. Això no solament portarà a la cura del menor, sinó que afectarà de forma positiva també als seus germans i a la resta dels integrants de la unitat familiar.

  Quan anar al psicòleg clínic

  Hi ha etapes en la vida del nen (naixement, primera infància, adolescència, etc.) o situacions estressores que es presenten en la seva vida (separació, canvi de residència, mort d’un familiar, assetjament escolar, fracàs escolar, etc.) en les quals els pares no sabem com actuar. En aquests casos és convenient que un psicòleg ens pugui orientar per tal d’ajudar als nens a restablir el seu equilibri.

  Quan veiem que el nostre fill no és feliç, observem un canvi en la seva conducta (irritabilitat, agressivitat, canvis en la gana o la son, baixada del rendiment escolar, plora sense motius, etc.). Aquests canvis són signes d’alarma que, si es mantenen més d’un mes, cal que siguin consultats a un psicòleg.

  Com adopcions, separacions, mort d’un familiar, intervencions quirúrgiques, malalties cròniques, al·lèrgies, etapes on existeixen canvis com l’adolescència.

  Dificultats i trastorns

  Ansietat i obssessions

  Ansietat generalitzada, fòbia social, por a relacionar-se, trastorn per estrès post-traumàtic, obsessions i compulsions, tics, específics o generalitzats

  De l’estat d’ànim

  Es mostra trist i/o irritable, plora sovint, baixa autoestima, canvis d’humor i d’estat d’ànim molt pronunciats

  Habilitats socials

  Dificultats per iniciar relacions, per mantenir els amics i establir vincles duraders, entra en conflicte i es mostra agressiu, no sap defensar-se, dificultats relacionals en general

  De l’alimentació

  Dificultat d’alimentació per introduir nous aliments, dieta restringida, anorèxia, bulímia

  De la son

  Dificultat a l’hora d’agafar la son, terrors nocturns

  Dèficit d’atenció

  TDA: dèficit d’atenció i TDAH: dèficit d’atenció amb hiperactivitat

  De l’aspectre autista

  Trastorn generalitzat del desenvolupament, Síndrome d’Asperger, trastorn de Rett

  Problemes de conducta

  Conducta negativista i desafiant, timidesa o inhibició, conductes impulsives i agressives

  Control dels esfínters

  Enuresi: es fa pipí durant el dia i/o per la nit i Encopresi: es fa caca a sobre o taca la roba interior