Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Work & Coach

  Work and Coach és un espai dedicat a nens i nenes de primària i ESO on se’ls hi ofereix un suport psicològic i psicopedagògic per tal d’ajudar aquells que presenten alguna dificultat d’aprenentatge, necessiten reforç en alguna matèria específica, volen assolir un reforç general de les matèries o adquirir uns bons hàbits d’estudi.

  També es potencia els bons hàbits dins de l’aula i s’afavoreix en l’aprenentatge d’un bon clima, vincle, respecte i suport entre companys. A més, treballem per tal que agafin una bona autoestima en l’àmbit escolar afavorint en la seguretat i confiança a l’hora de realitzar exàmens, treballs, exposicions orals i autonomia a l’hora de realitzar les tasques escolars.

  Els grups d’estudi que s’ofereixen són reduïts, amb una atenció personalitzada adequada a les necessitats de cada nen o nena, amb un seguiment continu del rendiment i adaptat a l’horari acadèmic.

  Què fem

  L’espai és coordinat per terapeutes especialitzats en aprenentatge que ofereixen els següents serveis:

  Com ho fem

  En aquest espai ens adeqüem a les demandes i necessitats de cada nen ajudant-los en les tasques escolars i aportant material per a posar en pràctica aquelles àrees on presenten més dificultats. Aportem estratègies que afavoreixen els hàbits d’estudi i autonomia personal, aportant seguretat i confiança en l’àmbit escolar.

  A l’entrada d’un nen a l’espai de deures, es realitza una primera entrevista amb els pares, per a conèixer el motiu pel qual assisteix, en quines assignatures presenta més dificultats i quines àrees caldria treballar. Posteriorment, s’aporta informació als pares setmanalment per tal de conèixer el funcionament, quines activitats estan realitzant i quines millores i dificultats observem.

  Durant el curs escolar els terapeutes realitzen un seguiment de tots els nens aportant informes trimestrals on es valoren aquelles assignatures on es mostren millores, aquells aspectes on s’observen dificultats i que caldria millorar.

  Horari

  El servei es realitza totes les tardes de dilluns a divendres durant el curs escolar i té una durada d’una hora i mitja entre les 17:30 i les 19.00 hores. L’assistència pot ser d’un, dos o tres dies a la setmana.