Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  TAEE – Taller d’Educació Emocional

  L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent que té com a objectiu potenciar el desenvolupament de els competències emocionals com a element essencial per l’evolució integral dels nens, tot capacitant-los per afrontar millor els reptes que se li puguin plantejar al llarg de la seva vida.

  L’educació emocional s’entrena mitjançant metodologies vivencials i pràctiques, que provenen de l’experiència personal del nen, el seu entorn i les seves necessitats. Realitzar el taller d’educació emocional permet que els educadors puguin observar les situacions que viuen els nens i acompanyar-los en el procés de posar nom als seus sentiments, observar els dels altres, aprendre a gestionar-los i resoldre les seves situacions amb èxit, sempre respectant els drets dels altres.

  “Realitzar el TAEE Taller d’Educació Emocional ens permet observar les situacions que viuen i acompanyar-los en el procés de posar nom als seus sentiments, gestionar-los i resoldre les situacions amb èxit, respectant sempre els drets dels demés.”

  Si vols que fem el TAEE a la teva escola, contacta amb nosaltres.

  Què és el TAEE?

  El TAEE Taller d’Educació Emocional és un taller adreçat a nens i adolescents i que pretén afavorir el desenvolupament integral dels seus participants.

  Des del CIM, portem més de 10 anys realitzant el TAEE en escoles i al propi centre. El seu format és el d’una activitat extra-escolar en grup petit i la seva durada és de 45 min a 1 hora setmanal.

  Tal i com el nom indica, el taller s’orienta cap a una educació emocional on s’inclou el coneixement de les emocions, estratègies per afavorir les habilitats socials i crear seguretat en un mateix, així com l’augment de l’autoestima.

  Objectius generals

  Té com a objectiu potenciar el desenvolupament de les competències emocionals per capacitar als nens per afrontar millor els reptes que se li puguin plantejar al llarg de la seva vida. L’educació emocional s’entrena mitjançant metodologies vivencials i pràctiques, que provenen de l’experiència personal del nen, el seu entorn i les seves necessitats.

  Els nens/es expressen els seus estats emocionals a través del seu comportament. Créixer amb un coneixement de les emocions ajuda als nens/es a desenvolupar-se d’una manera més sana, aconseguint un benestar psicoemocional, millorant la seva autoestima i la seguretat personal.

  • Conèixer les diferents emocions
  • Reconèixer les emocions en ells mateixos i els altres
  • Saber que una determinada situació provoca una determinada emoció
  • Empatia: aprendre a posar-se en el lloc de l’altre
  • Aprendre a expressar les seves emocions.

  Impliquen un conjunt de comportaments verbals i no verbals que els nens/es aprenen a l’hora de relacionar-se amb els altres. 

  • Comunicació verbal i no verbal
  • Saber esperar, tenir paciència
  • Saber demanar ajuda
  • Controlar el to de veu
  • Adquirir un vocabulari respectuós
  • Respectar el torn de paraula
  • Escoltar als altres
  • Saber fer i rebre un elogi
  • Iniciar una conversa
  • Aprendre a jugar i compartir
  • Saber perdre

  es refereixen a aquelles habilitats que tenen a veure amb l’autocontrol comportamental.

  • Tècniques de relaxació i respiració
  • Control de la impulsivitat.

  es refereix a aquelles habilitats que tenen a veure amb l’autoconeixement, l’autoacceptació i l’autoconfiança

  • Coneixement d’un mateix: com ens descrivim a partir de qualitats físiques i qualitats personals.
  • Coneixement dels altres: com els descrivim física i qualitativament.
  • Acceptació de les característiques pròpies i individuals de cada un dels membres del grup.
  • Aprendre a valorar les nostres qualitats que tenim com a persona.
  • Aprendre a identificar els aspectes de la nostra manera de ser que menys ens agraden i poder-los millorar.

  es pretén reforçar totes aquelles habilitats bàsiques del processament de la informació millorant així, aspectes com:

  • L’atenció i la concentració
  • La memòria a curt i a llarg termini
  • Raonament lògic
  • Expressió verbal

  Objectius individuals

  A part dels objectius que es treballen de manera grupal al taller, també se’n proposen d’individuals que s’adeqüen a les necessitats de cada membre del grup. Aquests objectius es van modificant segons la evolució de cada nen o nena.

  Primerament, es realitza una entrevista inicial amb els pares per entendre millor la història del seu fill, així com per definir quins objectius caldria seguir a nivell individual. Aquesta entrevista es realitza abans d’iniciar el taller o després de realitzar alguna sessió si és convenient observar amb anterioritat el comportament del menor dins del taller, és a dir, de quina forma interacciona i es relaciona dins del grup. Així, els terapeutes també poden aportar propostes sobre necessitats que s’han observat i que creuen convenients treballar.

  A banda d’aquesta primera entrevista, durant el curs es realitzen petites entrevistes de seguiment que serveixen per a que els terapeutes i els pares puguin analitzar l’evolució del nen i compartir punts de vista, així com proposar pautes de millora.