DESENVOLUPAMENT DE LA INFORMACIÓ BÀSICA
En la nostra Entitat, hem adaptat els nostres protocols i polítiques de privacitat al Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 (RGPD) i a la EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, atès que ens preocupa la seguretat i la protecció de les dades que tractem.

1.- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES
MERCE SOLER SORIANO, amb domicili en ARBRES, Núm. 1 -3 ENTRESOL, 08912 BADALONA-BARCELONA és el responsable del correcte tractament de les seves dades. Pot Vostè consultar sobre aquest tractament a través del següent mail contacta@cim-psicologia.com

2.- PER A QUÈ UTILITZEM LES SEVES DADES I QUANT TEMPS ELS CONSERVEM
En MERCE SOLER SORIANO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:
• Complir amb les prestacions i serveis que subscriguem amb el client
• Tramitar i gestionar les sol·licituds realitzades en relació a productes i serveis.
• Gestionar el nostre servei a través de vídeo aplicació
• Subscripció a notícies i/o blog de manera periòdica.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Hi ha dades que per la seva naturalesa, hem de conservar a pesar que ens retiri el seu consentiment per l’existència d’una obligació legal

3.- QUINA ÉS LA BASE LEGAL PER Al TRACTAMENT DE LES DADES
La utilització de les dades que ens has facilitat a través del consentiment, és necessària per a la correcta gestió de les relacions amb els Clients / Col·laboradors i, a més, poder complir amb les obligacions legals.
En qualsevol moment pot manifestar la seva oposició a l’ús de les seves dades i, per tant, deixar sense efecte qualsevol tipus de gestió amb aquests, quedant únicament les seves dades bloquejades durant el temps legalment previst. Comunicar-li que el no consentiment pot comportar que els serveis siguin impossibles de prestar.

4.- CEDIRAN LES MEVES DADES.
En principi no se cediran dades excepte obligació legal.
Ara bé, les seves dades podran ser cedits a professionals i/o proveïdors d’aquesta Entitat als sols efectes compliment contractual o bé, a proveïdors del serveis d’aquesta Entitat com són les assessories, serveis informàtics, serveis d’emmagatzematge en el núvol, etc.

5.- DURANT QUANT CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS
Solament conservarem les seves dades personals mentre que mantinguem una relació contractual, mentre que existeixi un requisit legal que l’obligui, mentre que Vostè no exerceixi cap dels drets que facin que no puguem tractar les seves dades.

6.- COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS
Com a titular de drets, Vostè té el control de les seves dades i, per tant, en qualsevol moment pot exercitar els seus drets, enviant-nos un mail contacta@cim-psicologia.com

Els drets que pot exercitar són:
• Accés – Podrà consultar les seves dades personals tractats per aquesta Entitat
• Rectificació – Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes
• Supressió – Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
• Oposició – Podrà sol·licitar que no es tracti algun de les seves dades personals
• Limitació del Tractament – Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades personals en determinades circumstàncies
• Portabilitat – Podrà rebre les dades personals que ens hagi facilitat o que hàgim obtingut en la nostra relació contractual, així com transmetre’ls a una altra Entitat.

S’informa els usuaris, que té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’informa els interessats que poden presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Tots els seus drets pot sol·licitar-los indicant el seu nom i fent-nos arribar una fotocòpia de la seva identificació amb la sol·licitud.