L’informem que les seves dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari i la seva adreça de correu electrònic s’han incorporat a l’arxiu PACIENTS, del qual MERCÉ SOLER SORIANO és responsable, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i d’enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pogués ser del seu interès.MERCÉ SOLER SORIANO es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari només amb la finalitat mencionada. L’interessat declara tenir coneixement del fi i l’ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura d’aquesta clàusula.

L’enviament d’aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, d’acord amb la RGPD (UE) 679/2016, de protecció de dades de caràcter personal, s’haurà de dirigir a MERCÉ SOLER SORIANO, C/ ARBRES, 1 – 3, ENTR. 08912 BADALONA (BARCELONA).