Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Optometría

  Sovint, els símptomes que provoquen els problemes visuals es confonen amb els símptomes que presenten els nens amb problemes d’aprenentatge, com la manca d’atenció o de concentració, problemes de lectura o baix rendiment escolar. La visió representa un 85% de la informació que rebem i és per això, que durant el diagnòstic s’hauria de descartar qualsevol disfunció visual que pogués estar interferint en el rendiment o el  comportament d’un nen.

  És de vital importància la realització d’un examen optomètric complet que ens asseguri el bon funcionament visual i integral del nostre fill. És per això, que des del CIM oferim el servei d’optometria.

  Què és l’optometria?

  L’optometria comportamental avalua les habilitats visuals necessàries perquè el nostre sistema visual funcioni amb eficàcia, confort  i  sense esforç. Es tracta d’habilitats que van molt més enllà de l’habitual exploració de l’agudesa visual en visió llunyana i la correcció òptica, que és el que habitualment es revisa. Una revisió optomètrica comportamental complerta avalua aspectes com:

  Distància on passem més de 50% del temps nens i adults i per suposat, funcionament en visió llunyana.

  El sistema d’enfocament de l’ull, que ens permet fer canvis de pissarra al paper i assegurar un no cansament durant una tasca en visió propera.

  La capacitat de treballar eficaçment amb els dos ulls alhora i de veure en 3D. Aquest pot ser el causant d’una manca d’atenció, mals de cap durant la lectura o d’altres símptomes.

  La capacitat de moure els ulls, dins la qual, es troba la mecànica lectora.

  Sóc capaç de percebre petites diferències entre objectes? tinc memòria visual? Tinc clara la dreta- esquerra? Com organitza espaialment un dibuix? Aquesta àrea és la causant de que un nen cometi faltes d’ortografia.

  Ens permet coordinar el nostre cos i relacionar-nos amb l’espai. A través d’exercicis d’integració interhemisfèrica, permetem reorganitzar aquest àrea i aconseguir millorar processos complexes cognitius com la lectura.

  Coordinació ull-mà important per a l’escriptura.

  La presència d’aquests en un nen, pot tenir un gran efecte en el seu comportament i en la seva manera d’aprendre (percepció visual, postures, concentració, processament cognitiu, etc…).

  És importantíssim conèixer les postures, distàncies, pautes de descans, il·luminació, etc, per tal de no estressar el nostre sistema visual i evitar possibles disfuncions adquirides per aquest fet (com una miopia).

  Estudi i tractament optomètric

  Es realitza un estudi optomètric inicial de unes 2.30 o 3 hores on s’avaluen totes les àrees i ja s’expliquen a la família els resultats. Posteriorment, s’emet un complert informe escrit que pot adreçar-se també als diferents professionals implicats.

  Els tractaments optomètrics es basen en la realització d’uns exercicis amb diversos materials (lents, jocs, moviments…) i pot variar la freqüència de sessions en funció de les habilitats que s’hagin de treballar.

  A priori, els tractaments duren uns quants mesos amb visites setmanals, quinzenals o mensuals, on es treballen uns 45 minuts a clínica i uns 10 o 15 minuts a casa uns quants dies a la setmana.

  La col·laboració és bàsica per al bon funcionament i a les poques sessions, els pacients ja poden notar millores.

  Des del CIM oferim el servei d’optometria, a càrrec del Centre d’Optometria VISIÓ3.