Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Mediació familiar

  La mediació familiar és un procés de mediació entre diverses parts en conflicte amb lligams familiars. Al CIM ajudem a resoldre conflictes sorgits entre parelles, pares/mares i fills/filles, germans/es, etc.

  La tipologia de conflictes familiars és molt diversa, així podem intervenir en processos de ruptura de parella, en problemes entre familiars, en conflictes en empreses familiars, etc.

  A través del procés de mediació acompanyem a les parts perquè mitjançant una millora de la comunicació trobin de forma consensuada la millor solució possible al seu conflicte.

  La mediació és una eina excel·lent per resoldre conflictes familiars, entre els seus múltiples avantatges, en destaquen els següents:

  Com treballem al CIM?

  Des del CIM propiciem un espai de diàleg en el que es facilita l’escolta, s’afavoreix la comunicació efectiva, promovent que les parts es corresponsabilitzin en trobar solucions, i ajudant a que les parts arribin a acords.

  Treballem a través de diverses Trobades, que adaptem en funció de cada cas, mitjançant reunions conjuntes i reunions privades amb les parts. Les reunions tenen una durada aproximada de 1,5 hores.

  Durant el procés de mediació s’analitzen conjuntament els problemes, es comparteixen objectius, es debaten opcions i finalment es fomenta la consecució d’acords.