Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Mediació Comunitària i resolució de conflictes socials

  Com sabem, els conflictes són inevitables i apareixen en tots els entorns i àmbits de la nostra societat. A tots els espais on hi ha relacions humanes hi ha conflictes, ens referim especialment a l’espai públic, a les comunitats de veïns i als serveis i equipaments públics, però ens trobem amb conflictes a la feina, als comerços, a les comunitats, a espais d’oci, a l’espai públic, al futbol, …són els anomenats conflictes socials.

  Els conflictes socials són aquells que afecten a la convivència entre els membres d’un determinat grup social (com una empresa, un col·lectiu, un veïnat o un ajuntament), entre diferents grups socials (dividits per factors identitaris com l’ètnia, la ideologia o la classe social), o a la societat en general.

  La tipologia de conflictes en l’àmbit social és molt diversa, poden ser conflictes petits o grans, de més o menys intensitat, conflictes que afectin a una part de la comunitat o que afectin al conjunt de la població, conflictes més o menys mediatitzats, conflictes amb presència o no de situacions violentes, etc. però en tots ells trobem un factor comú: que afecten a la bona convivència.

  Creiem que la mediació i la utilització mecanismes alternatius de resolució de conflictes també pot ser una bona eina per solucionar aquest tipus de conflictes socials, per aquest motiu, des del CIM intervenim en conflictes l’àmbit l’empresarial, l’esportiu, en les organitzacions i el sector públic.

  Com treballem al CIM?

  Des del CIM intervenim en aquest tipus de conflictes analitzant les causes que l’han originat, propiciant espais de diàleg entre els actors involucrats, promovent que les parts es trobin solucions consensuades i ajudant a que les parts arribin a acords.

  Són conflictes molt diversos, no té res a veure un conflicte de mobbing laboral, amb un de NIMBY (d’aquí no) originat per la obertura d’un equipament o servei que part de la comunitat rebutja, o un conflicte entre veïns a causa de molèsties pel soroll. Per aquest motiu adaptem la nostra metodologia en funció de cada cas i utilitzem diversitat d’eines i instruments re resolució alternativa de conflictes.

  Des del CIM oferim serveis de resolució de conflictes amb dos objectius diferenciats:

  Intervenim en conflictes existents per acompanyar ajudar en la seva resolució, utilitzant mètodes adequats de resolució de conflictes -alternatius als processos judicials- com la Mediació.

  Ho fem adaptant-nos a les necessitats de cada cas i combinant diverses eines de resolució adequada de conflictes, promovent espais de diàleg i escolta activa i promovent la participació i la corresponsabilització de les parts en conflicte.

  Impulsem accions de prevenció de conflictes i foment de la cultura de pau i de la col·laboració, per evitar conflictes en el futur.