Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Taller de pares i mares

  L’Escola de pares i mares pretén ser un lloc de trobada de pares i mares, un espai on reflexionar i dialogar amb la col·laboració i l’assessorament d’un psicòleg que coordini les reunions-taller. L’escola de pares i mares ha demostrat ser una fórmula útil i pràctica per tal de promoure canvis reals i efectius en les relacions:

  Durant les diferents sessions es tracten temes relacionats amb l’educació dels fills i la paternitat, s’atenen les opinions, dubtes, preguntes i actituds dels pares i mares que participen a les reunions. A l’ESCOLA DE PARES I MARES es tracta de conèixer millor als fills, les seves necessitats, els seus processos i canvis, les seves actituds, etc, i d’aquesta manera atendre’ls de forma més eficaç.

  El taller constaria de 5 sessions:

  Com estimular l’auton Un dels objectiu més importants sobre l’educació dels nostres fills, és aconseguir que aquests siguin autònoms i es converteixin en individus independents. És important pensar que els nostres fills no són copies nostres, sinó éssers humans únics amb diferents temperaments, diferents emocions, diferents gustos etc.

  Sovint ens costa acceptar aquestes premisses, i ens resulta difícil “suportar” que els nostres fills s’equivoquin i fracassin, ja que el més senzill és que nosaltres els hi evitem el patiment solucionant-los els problemes i donant molts i molts consells.

  Podem ajudar-los en aquests camí:
 Deixant que pensin per si mateixos.
Deixant que s’enfrontin amb els seus propis problemes. Deixant que aprenguin dels seus propis errors.

  Un dels objectiu més importants sobre l’educació dels nostres fills, és aconseguir que aquests siguin autònoms i es converteixin en individus independents. És important pensar que els nostres fills no són copies nostres, sinó éssers humans únics amb diferents temperaments, diferents emocions, diferents gustos etc.

  Sovint ens costa acceptar aquestes premisses, i ens resulta difícil “suportar” que els nostres fills s’equivoquin i fracassin, ja que el més senzill és que nosaltres els hi evitem el patiment solucionant-los els problemes i donant molts i molts consells.

  Podem ajudar-los en aquests camí:
Deixant que pensin per si mateixos.
Deixant que s’enfrontin amb els seus propis problemes. Deixant que aprenguin dels seus propis errors.

  La batalla més gran que tenim com a pares és aconseguir que els nostres fills es comportin de manera acceptable i que realitzin allò que considerem adient. Cal aprendre les estratègies comunicatives necessàries per aconseguir-ho sense pensar que som el pitjor enemic del nostre fill.

  El coneixement de les emocions és la base per a desenvolupar-se de manera efectiva en les relacions socials. Hi ha una relació directa entre el que sent un nen/a i com es comporta. Créixer amb un coneixement de les emocions ajuda als nens/es a desenvolupar-se d’una manera sana i a obtenir un benestar psico- emocional, millorant així la seva autoestima i seguretat personal.

  Aprendre a ressaltar i reforçar les conductes dels nostres fills els ajuda a construir una imatge positiva i realista de si mateixos. Així, cada vegada que mostrem respecte pels seus sentiments, cada vegada que li donem la oportunitat d’escollir o de solucionar els problemes, fomentem que creixi la confiança en si mateix i l’autovaloració personal. AUTOESTIMA