Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  TAEE – Taller d’Educació Emocional

  Al CIM sabem de la importància d’educar al nens i nenes en el respecte, la igualtat i la tolerancia, i per això dediquem esforços a ensenyar al nens a detectar, prevenir i afrontar l’assetjament escolar, també conegut com a bullying.

  “A través del TAEE Taller d’Educació Emocional podem observar les situacions que viuen els nens i joves i acompanyar-los en el procés de posar nom als seus sentiments, gestionar-los i resoldre les situacions amb èxit i respectant sempre els drets dels demés”

  Tal i com el nom indica, el taller s’orienta cap a una educació emocional on s’inclou el coneixement de les emocions, estratègies per afavorir les habilitats socials i crear seguretat en un mateix, així com l’augment de l’autoestima.

  Funcionament

  El seu format és el d’una activitat extra-escolar en grup petit i la seva durada és d’una hora setmanal. Es proposen diferents blocs a treballar durant el curs: les habilitats emocionals, socials, conductuals, l’autoconcepte i l’autoestima.

  Els grups de treball són reduïts, per tal d’acollir les necessitats de cada participant i treballar-les conjuntament amb la informació adquirida. A més, això afavoreix un context controlat i segur que els permet posar en pràctica

  Objectius del TAEE

  Té com a objectiu potenciar el desenvolupament de les competències emocionals per capacitar als nens per afrontar millor els reptes que se li puguin plantejar al llarg de la seva vida. L’educació emocional s’entrena mitjançant metodologies vivencials i pràctiques, que provenen de l’experiència personal del nen, el seu entorn i les seves necessitats.

  Els nens/es expressen els seus estats emocionals a través del seu comportament. Créixer amb un coneixement de les emocions ajuda als nens/es a desenvolupar-se d’una manera més sana, aconseguint un benestar psicoemocional, millorant la seva autoestima i la seguretat personal.

  • Conèixer les diferents emocions
  • Reconèixer les emocions en ells mateixos i els altres
  • Saber que una determinada situació provoca una determinada emoció
  • Empatia: aprendre a posar-se en el lloc de l’altre
  • Aprendre a expressar les seves emocions.

  Impliquen un conjunt de comportaments verbals i no verbals que els nens/es aprenen a l’hora de relacionar-se amb els altres. 

  • Comunicació verbal i no verbal
  • Saber esperar, tenir paciència
  • Saber demanar ajuda
  • Controlar el to de veu
  • Adquirir un vocabulari respectuós
  • Respectar el torn de paraula
  • Escoltar als altres
  • Saber fer i rebre un elogi
  • Iniciar una conversa
  • Aprendre a jugar i compartir
  • Saber perdre

  es refereixen a aquelles habilitats que tenen a veure amb l’autocontrol comportamental.

  • Tècniques de relaxació i respiració
  • Control de la impulsivitat.

  es refereix a aquelles habilitats que tenen a veure amb l’autoconeixement, l’autoacceptació i l’autoconfiança

  • Coneixement d’un mateix: com ens descrivim a partir de qualitats físiques i qualitats personals.
  • Coneixement dels altres: com els descrivim física i qualitativament.
  • Acceptació de les característiques pròpies i individuals de cada un dels membres del grup.
  • Aprendre a valorar les nostres qualitats que tenim com a persona.
  • Aprendre a identificar els aspectes de la nostra manera de ser que menys ens agraden i poder-los millorar.

  es pretén reforçar totes aquelles habilitats bàsiques del processament de la informació millorant així, aspectes com:

  • L’atenció i la concentració
  • La memòria a curt i a llarg termini
  • Raonament lògic
  • Expressió verbal

  Molts dels objectius exposats es treballen amb la dinàmica setmanal del taller i entre els membres del grup. Altres en canvi, es procura que es realitzin en altres contextos per a valorar si s’ha fet un aprenentatge i s’ha generalitzat (sobretot s’intenta que es dugui a terme en contextos on es sap que hi ha alguna dificultat). Si creieu que aquest és un taller que pot interessar a l’escola dels vostres fills, o us agradaria proposar-nos un de diferent, no dubteu en contactar-nos.